پروانه صادرات و واردات برق

 پروانه صادرات و واردات برق

پروانه صادرات و واردات برق با عنایت به دستورالعمل صادرات برق موضوع ابلاغیه شماره 92/24426/30/100 مورخ 92/05/05 برای متقاضیان صادرات به کشورهای دیگر صادر می شود

دریافت فایل دستورالعمل صادرات برق

برای اخذ پروانه صادرات و واردات برق لطفاً فرم درخواست و تعهدنامه زیر را دریافت کنید.
فرم درخواست باید دارای مهر شرکت و امضای مدیرعامل در تمامی صفحات باشد.
همچنین تعدنامه باید در سربرگ شرکت و به امضای تمامی صاحبان امضای شرکت برسد.

دریافت فرم درخواست مجوز صادرات
دریافت تعهدنامه

 
* آخرين به‌روزرساني: 1394/04/02
 
 
اطلاعیه:
صدور و تمدید پروانه صادرات و واردات برق صرفاً بصورت الکترونیکی، از طریق سامانه جامع مدیریت پروانه های صنعت برق به نشانی   http://license.moe.gov.ir انجام می شود لذا نیازی به مکاتبه و ارسال مدارک مورد نیاز به صورت فیزیکی نیست.


* تاریخ اطلاعیه: 1394/04/01