اعلام مبالغ کارمزد صدور يا تمديد پروانه‌هاي فعاليت در صنعت برق در سال 1396 (جديد)
1396/01/28
                                                                                                                             

* وفق دستور معاون محترم وزير نيرو در امور برق و انرژي بر نامه‌ي شماره‌ي 10926/380/د96 مورخ 1396/01/20 در خصوص استعلام مبالغ کارمزد صدور پروانه‌هاي صنعت برق جهت سال 1396 و در راستاي اجراي بند (5-2-2) دستورالعمل تعيين کارمزد و حق‌الامتياز پروانه‌هاي فعاليت در بخش برق، مبالغ مندرج در جدول بندِ (5-2-1) دستورالعمل مذکور بر اساس شاخص قيمت مصرف‌کننده(CPI)- اعلام شده توسط بانک مرکزي- براي سال 1396، به شرح ذيل تعديل مي‌گردند.


** مبالغ ذيل مي‌بايست به حساب غيرقابل برداشت تمرکز وجوه درآمد به شماره‌ي 4001049601003740 (شماره شبا: 590100004001049601003740 IR) وزارت نيرو نزد بانک مرکزي تحت عنوان «وزارت نيرو- اعتبارات موضوع ماده‌ي 5 و تبصره‌ي ماده‌ي 8 قانون برق» واريز گردند.

*** شماره اقتصادي و شناسه ملي وزارت نيرو جهت درج در اسناد مالياتي به شرح زيراند:
       شماره اقتصادي: 795-614-416-411
       شناسه ملي: 14003161310
                                                                                                   مبالغ کارمزد صدور يا تمديد پروانه‌هاي فعاليت در صنعت برق در سال 1396
ردیف نوع پروانه توضیحات مبلغ کارمزد (ريال)
1 پروانه احداث نیروگاه
(اعم از نیروگاه‌های حرارتی،
برقابي بزرگ و مولد مقیاس کوچک)
بزرگتر از 1001 مگاوات 109,000,000
501-1000 مگاوات 76,300,000
250-500 مگاوات 38,150,000
101-250 مگاوات 19,075,000
51-100 مگاوات 7,630,000
26-50 مگاوات 3,815,000
16-25 مگاوات 1,853,000
8-15 مگاوات 1,090,000
1-7 مگاوات 817,500
كوچكتر از 1 مگاوات 545,000
2 پروانه بهره‌برداری
(برای تولید برق)
متصل به شبکه 63 کیلوولت و بالاتر 54,500,000
متصل به شبکه پایین‌تر از 63 کیلوولت 16,350,000
3 پروانه انتقال - 54,500,000
4 پروانه توزیع - 43,600,000
5 پروانه صلاحيت بهره‌برداری و نگهداری از نیروگاه 10,900,000
از شبکه 10,900,000
6 پروانه خرده‌فروشی برق - 1,744,000
7 پروانه صادرات و واردات برق - 545,000
8 پروانه خدمات مشتركين شرکت‌های صدور صورتحساب(Billing) و آژانس‌های خدمات مشترکین 4,360,000
9 پروانه شركت‌هاي صلاحيت حرفه‌اي شامل شركت‌هاي مشاوره‌ای، نظارتی، ارزيابی ویا اعتبارسنجي 5,450,000
10 پروانه صلاحيت حرفه‌اي مشاغل(نیروی انسانی) ازجمله شامل مشاغل مهم و حياتي در حوزه
توليد، انتقال و توزيع
1,635,000