سامانه جامع مولدهاي مقياس کوچک (قابل توجه سرمایه‌گذاران و ارزیابان مولدهای مقیاس کوچک)
1395/06/21
بدينوسيله به اطلاع تمامی ذینفعان مي‌رساند، سامانه جامع مولدهاي مقياس کوچک از طريق آدرس Iranchp.moe.gov.ir (که در منوی سمت راست بخش پیوندهای مرتبط نیز قابل دسترسی است) حاضر به ارائه تمامی خدمات در حوزه کسب پروانه و مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاری و احداث مولدهای مقیاس کوچک می‌باشد.
بدیهی است تلاش دفتر راهبری و نظارت امور برق بر ارائه خدمات به‌هنگام، راحت و شفاف به تمامی ذینفعان در این حوزه است، لذا این دفتر پذیرای نظرات و انتقادات شما در خصوص این سامانه، تمامی فرآیندهای مرتبط با آن و  پیگیری امور محوله به ارزیابان و واحدهای جلب مشارکت می‌باشد.