نکات مهم درباره پروانه‌ها

متقاضيان دريافت هر يك از پروانه‌ها،‌ قبل از هرگونه اقدام نكات موجود در اين صفحه را به‌طور كامل مطالعه و موارد مندرج در آن را دقيقا رعايت نمايند.
طبق بخشنامه‌ شماره‌ 250893 دفتر رياست جمهوری، از تاريخ 1390/12/25 صدور و يا تمديد مجوز برای تمامی اشخاص حقيقی و حقوقی منوط به استعلام از وضعيت مالياتی، بيمه‌ای و بانكی آن‌ها است.

شيوه‌ ارسال مدارك و مستندات لازم برای درخواست صدور پروانه
(به‌استثنای متقاضیان دریافت پروانه‌های توزیع نیروی برق و خرده‌فروشی)

تمامی متقاضيان صدور، تمديد و اصلاح موظف‌اند، درخواست خود را مطابق نكات موجود در فایل راهنمای شيوه‌ ارسال مستندات فراهم و ارسال كنند. درخواست‌هايی كه با اين شيوه ارسال نشوند، موردبررسی قرار نخواهند گرفت. برای این منظور:
1-  فرم درخواست را از صفحه‌ مربوط به هر پروانه دانلود و اطلاعات درخواستی را در همان فايل کامل نمایید.
2-  فايل کامل شده را پرينت و پس از مهر و امضاهاي مربوطه، اسكن نمایید.
3-  به شيوه‌ ذكرشده در فايل شيوه‌ ارسال مستندات، به‌صورت فيزيكی برای این دفتر و یا به‌صورت الكترونيكی ارسال نماييد.
منظور از امضا در تمامي مراحل، امضای شخص يا اشخاصی است كه بر طبق اساسنامه‌ شركت اوراق تعهدآور را امضا می‌كنند.
 
صدور
 مطابق با ماده‌ 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مدت زمان اعطای پروانه به‌شرط کامل بودن مدارک، حداکثر یك ماه پس از دریافت مدارك و مستندات متقاضی توسط این دفتر خواهد بود.

تمديد
برای تمديد پروانه، درصورتی‌که در مدارك ارسالی براي صدور پروانه تغييری ايجاد شده باشد، لازم است دارندگان پروانه مطابق با فايل راهنمای شيوه‌ ارسال مستندات نسبت به ارسال رونوشت اين مدارک به همراه فرم درخواست تكميل‌شده، رونوشت پروانه‌ قبلی و نامه‌ پوششی به این دفتر اقدام كنند.
درخواست تمامی دارندگان پروانه يا موافقت‌نامه، که در مهلت قانونی مقرر برای تمدید آن اقدام ننموده‌اند، برای تمدید پس از مهلت مذکور، مشابه درخواست متقاضیانی است که برای اولین بار اقدام به دریافت پروانه يا موافقت‌نامه می‌کنند. لذا در مورد مدت اعتبار و رويه‌ تمدید نیز مشابه متقاضیان جدید برخورد خواهد شد.

شيوه‌ تهيه‌ تعهدنامه‌ دارنده‌ پروانه
1-  لازم است متن تعهدنامه در سربرگ شركت و در يك صفحه‌ یک‌رو تهيه و داراي مهر، امضا، تاريخ و شماره باشد.
2-  تعهدنامه به امضای فرد يا افرادی می‌رسد كه بر طبق اساسنامه‌ شركت، بايستی اوراق تعهدآور را امضا كنند.
3-  متن تعهدنامه در صفحه‌ مربوط به هر پروانه موجود است.
تعهدنامه نهایی به این صورت خواهد بود.

مدارك لازم برای تحويل پروانه يا موافقت‌نامه
1-    معرفی‌نامه: تحویل پروانه يا موافقت‌نامه‌ اوليه‌ احداث نيروگاه برق تجدید پذیر، صرفا به مدیرعامل و یا فردی که به‌واسطه نامه‌ رسمی (در سربرگ شركت و دارای شماره، تاريخ، مهر و امضا) به‌عنوان نماینده شرکت معرفی ‌شده است، با مراجعه به این دفتر امكان‌پذير خواهد بود.
2-  كارت شناسايي: ارائه‌ كارت شناسايي معتبر فرد معرفی شده، الزامی است.
3-  تعهدنامه: براي دريافت پروانه، ارائه‌ اصل تعهدنامه‌ آماده‌شده الزامی است.
4-  پروانه‌ قبلی: براي دريافت تمديد پروانه، می‌بايست اصل پروانه‌ قبلی به این دفتر عودت داده شود.
5-  موافقت‌نامه‌ قبلی: براي دريافت تمديد موافقت‌نامه‌ اوليه‌ احداث نيروگاه برق تجدید پذیر، می‌بايست اصل موافقت‌نامه‌ قبلی به این دفتر عودت داده شود.
6-  موافقت‌نامه‌ مربوطه: براي دريافت پروانه‌ نيروگاه برق تجدید پذیر، مي‌بايست اصل موافقت‌نامه‌ اوليه‌ مربوطه به این دفتر عودت داده شود.