هماهنگی و نظارت بر توليددر راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسی و تغيير وظايف حاكميتي، وظايف گروه «هماهنگي و نظارت بر توليد» دفتر راهبري و نظارت امور برق وزارت نيرو، در دو حوزه‌ي ذيل تعريف مي‌گردند:

الف) بخش سیاست‌گذاری و نظارت بر توسعه ظرفیت نيروگاهي کشور.

شب) بخش راهبری و نظارت بر بهره ­برداري نيروگاه‌ها (فروش برق، تعمير و نگهداري و ....).


الف) بخش سیاست‌گذاری و نظارت بر توسعه ظرفیت نيروگاهي کشور:

به‌منظور ايفاي نظارت بر توسعه توليد برق، مجموعه اقدامات ذيل انجام مي‌شوند:
  

  1. سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تسهیل­ گری در تدوين قوانين و مقررات بخش توسعه ظرفيت توليد برق و احداث نيروگاه­هاي جديد در کشور؛ ازجمله اقدامات در اين راستا مي توان به صدور پروانه احداث نيروگاه اشاره کرد.
  1. نظارت بر حسن اجراي وظايف شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي.
  1. همکاري با دفتر محیط‌ زیست،‌ ايمني، بهداشت و امور اجتماعي وزارت نيرو جهت نظارت بر اثرات زیست‌محیطی نيروگاه­ها با محوريت پایش و توزیع پراکندگی انتشار آلاینده­ های زیست‌محیطي. 

ب) بخش راهبری و نظارت بر بهره­ برداري نيروگاه‌ها:

مجموعه اقداماتي که به‌منظور نظارت بر بهره‌برداري نيروگاه‌ها صورت مي‌پذيرند، عبارت‌اند از:
 

  1. تدوين سياست­ها و خط‌مشی‌های لازم جهت مشارکت نيروگاه‌ها در بازار برق و نظارت بر اجراي آن در سطح کلیه نیروگاه­های کشور؛ در اين خصوص مي توان صدور پروانه بهره‌برداري جهت کليه نيروگاه‌ها را نام برد.
  1. برنامه­ ريزي و نظارت بر مدیریت و تأمین نیروی انسانی متخصص در نیروگاه­های حرارتی از طريق صدور پروانه O&M .
  1. سیاست‌گذاری، برنامه ­ريزي و مطالعات در جهت تأمین و بومی­سازی فنّاوری‌ها، تجهیزات و قطعات یدکی مصرفی در نیروگاه­های حرارتی.
  1. برنامه­ ريزي و نظارت بر حسن اجراي فعاليت­هاي مرتبط با بهبود شاخص­هاي عملکرد نيروگاه­ها (نظير آمادگي نيروگاه‌‌ها).
  1. سیاست‌گذاری و هماهنگی دستگاه­های ذی‌ربط بخش تولید به جهت تسهیل فرآیندهای خصوصی­ سازی نیروگاه‌ها.
 
.